ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO çevre yönetim sistemi, ISO 14001 belgesi, ISO belgeleri nedir

Yeryüzünde canlı nüfusu her geçen gün artmakta ve bu artışı da çevre kirliliği takip etmektedir. Kentleşmenin hızlanmasıyla fabrika sayılarının artması, büyük şehirlere göç oranlarının oldukça fazla olması, kaynakların bilinçli tüketilmemesi gibi bir çok sebep çevre kirliliğinin önüne geçilemez oranda artmasına neden olmuştur. Bunun için belli bir standart oluşturulmuş ve fabrikaların ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulundurması şart koşulmuştur.ISO çevre yönetim sistemi, ISO 14001 belgesi, ISO belgeleri nedir

Bu belgeyi alabilmek için şirketlerin doğaya hasar vermemeleri ve çevre kirliliğine sebep olmamaları gerekmektedir. Ülkemizde çok önem verilen bir belgedir. Neredeyse şirketlerin bu belgeyi bulundurması zorunludur.  Belgeyi edinebilmek elbette ki kolay değildir. Şirket belirli kontrollerden geçer.  Gerekli görüldüğü taktirde çalışanlar bunun için eğitim alırlar.  Aslında amaç zarar vermemenin yanı sıra iyileştirmeyi de sağlamaktır. Fakat bu görevi bir çok şirket tam olarak yerine getirememektedir. Şirketlerin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alabilmeleri için kullanması gereken bazı malzemeler, üstlenmesi gereken de bazı görevler vardır. Danışmanlık hizmeti veren firmalar tarafından belgeleri alan şirketlerin yeterliliği kontrol edilir. Belgeyi almak demek daima onu bulundurabilme hakkına sahip olmak demek değildir. Belirli aralıklarla yapılan kontroller sonucunda sistem yine çevreye zarar vermeden çalıyor ise, fabrika belgeyi bir süre daha bulundurma hakkına sahiptir Bu süre bir dahaki kontrole kadar geçerlidir. Gelecek seferki kontrolün sonucuna göre fabrikanın belgeyi bulundurup bulundurmamasına karar verilir. Belgelendirmenin amaçlarında şirketin, çevreye yönelik yaptığı kirliliği iyileştirmesi mantığına yönelik çalışması yatar.  Bu belgelendirmeyi veren şirketler uluslar arası çalışan özenli ve deneyimli şirketlerdir. Yapılan tüm uygulamaların yasal olması önemlidir. Aksi taktirde fabrika herhangi bir ceza alımına maruz kalabilir. Fabrikanın belgeyi bulundurması için tekrar kontrol edilme süresi 3 yıldır. Bu zaman boyunca fabrikalar belge gereğince hareket etmeye çalışırlar.

Çevre kirliliğine dur demezsek, gelecek nesillere yaşanılmayacak bir dünya bırakmış oluruz. Hatta belki de biz dahi bu kirliliğin vahim sonuçlara tanık olabiliriz. Çevre kirliliğine sebep olan durumlar öylesine zarar verirler ki, bir ülkede meydana gelen çevre kirliliği tüm komşularını etkiler. Bir fabrika doğayı korumak adına ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.

İlk Yorum Yapan Ol

Cevap Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.


*