Kalıtsal Kanserdeki Farklılıklar Nelerdir?

kalıtsal kanser, kanser nedenleri, kanser nasıl oluşur

Kanser yaygın bir hastalıktır. Bu nedenle, bir ailede birden fazla kişide kanser olabilir ve bu kanserin kalıtsal olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, aynı kanserin (veya aynı gen hasarından, örneğin meme ve yumurtalıktan kaynaklanabileceğini bildiğimiz kanser) aynı ailede birden fazla nesilde veya bir nesilde birden fazla akraba meydana gelmesi önemlidir. …kalıtsal kanser, kanser nedenleri, kanser nasıl oluşur

Ek olarak, kalıtsal kanserler – sporadik meslektaşlarının aksine – genellikle daha erken yaşlarda görülür, daha agresif olabilir ve mikroskop altında farklı görünebilir. Tedaviye verdikleri yanıt da değişebilir ve belirli ilaçlara duyarlılıkları da değişebilir.

Bildiğimiz Kanser Genetik Mutasyonları ve Neden Olduğu Kanser Türleri

Bu konudaki bilgimiz yıllar içinde artmıştır. En bilinen mutasyonlar muhtemelen BRCA1 ve BRCA2 genleridir. Ancak bunlara ek olarak PALB2, ATM, CHEK2, PTEN, TP53, CDH1, STK11, NF1, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, BRIP1 gibi genlerde de mutasyonlar bilinmektedir. Yalnızca BRCA1 veya BRCA2 genlerinde kansere neden olan yüzlerce farklı mutasyon biliyoruz; yani sorun sandığınızdan daha zor.

Bu genleri ebeveynlerinden mutasyona uğramış olarak miras alan çocukların yaşlılıkta kansere yakalanma şansı çok daha yüksektir.

Neden herkes için genetik testler yapılmaz?

Bir hücredeki genetik kodu analiz etmek ve içindeki anormal genleri belirlemek çok zaman alan, sadece özel laboratuvarlarda yapılabilen uzun vadeli testlerdir ve bu nedenle pahalıdır. Modern tıbbi teknolojiler ve ekipman, önemli bir sonuç olasılığının çok düşük olduğu göz önüne alındığında, tüm kanser hastalarında veya yakınlarında bu analizlerin yapılmasına izin vermemektedir.

Ancak örneğin meme kanseri olan bir hasta:

Tanı anında 45 yaşın altında olmak,

Her iki memenin kanseri

Yakın akrabalarından bir veya birkaçında meme, yumurtalık, pankreas veya prostat kanseri teşhisi konmuş olmak,

Hastalık, üçlü negatif olarak adlandırılan bir meme kanseri alt tipine aittir.

O veya meme kanseri olan bir akrabasında erkeklerde meme kanseri var.

Böyle durumlarda genetik analiz yapılmalıdır.

Meme kanserine bir örnek vermek gerekirse …

Tüm meme kanserlerinin yaklaşık% 10’unun kalıtsal ve% 90’ının düzensiz olduğunu düşünürsek, kanser hastalarının onda birinin hasarlı geni doğumda annelerinden veya babalarından (!) Aldığını kabul etmeliyiz. Bu hasar herhangi bir gende olabilmesine rağmen, sorunun büyük olasılıkla BRCA1 veya BRCA2 genleriyle ilgili olduğu bilinmektedir. Yukarıda açıklanan kalıtım olasılığının yüksek olduğu durumlarda, mümkünse bu iki gene ek olarak diğer genlerin analiz edildiği genişletilmiş gen panelleri incelenmelidir.

Hasar anne veya babadan gelebilir. Yaygın bir hata, sadece anne veya teyze gibi anne tarafını sorgulamaktır.

Çoğu durumda, meme kanseri sporadiktir; yani aile öyküsü yok. “Ailemde kanser yok ve yok” görüşü yanlıştır.

BRCA genlerinde önemli mutasyonları olan kişilerde% 55-85 oranında meme kanserine yakalanma şansı vardır. Bu nedenle mutasyonu bilinen bir kişiye 25 yaşından sonra 6 ayda bir meme muayenesi, bu yaştan sonra yılda bir MRI meme muayenesi ve yaşına geldikten sonra yılda bir mamografi yaptırması önerilir. otuz.

Meme kanserini önlemeye yönelik genetik tedaviler şu anda bilinmediğinden, risk altındaki bir kişiyle bilateral mastektomi (her iki meme dokusunun cerrahi olarak çıkarılması) ve protetik rekonstrüksiyon tartışılmalı ve önerilmelidir.

Ameliyat istenmiyorsa, riski ortadan kaldırmasa bile, onu azaltmak için hormon tedavisi reçete edilmelidir.

Yumurtalık kanseri olasılığı da yüksek olduğu için 30 yaşından sonra jinekolojik muayene, BRCA1 mutasyonu olan kişilerde 35-40 yaşları arasında ve BRCA2’li kişilerde 40-45 yaşları arasında yumurtalıkların ve tüplerin cerrahi olarak çıkarılması. mutasyonlar tavsiye edilir.

Bunun dışında diyet veya yaşam tarzı değişikliklerinden hiçbir fayda gösterilmemiştir.

İlk Yorum Yapan Ol

Cevap Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.


*