Omurga tümörlerine ne sebep olur?

omurga tümörü nedir, omurga tümörü tedavisi, omurga tümörü ne demek

Tümörlerin ortak nedeni bilinmemektedir. Bu faktörler arasında genetik faktörler, belirli kimyasal faktörler, uzun süre radyasyona maruz kalma ve çeşitli virüslerle enfeksiyon yer alır. Omurilik tümörlerinin bir diğer önemli nedeni, farklı organlarda görülen kötü huylu tümörlerin buraya metastaz yapıp buraya yayılmasıdır.omurga tümörü nedir, omurga tümörü tedavisi, omurga tümörü ne demek

Omurilik tümörü nasıl teşhis edilir?

Hasta şikayetleri ve muayenesi önemlidir. Daha sonra tümörün yeri görüntüleme teknikleriyle belirlenir. PET-CT, kanser nedeniyle tedavi gören hastalarda spinal metastazlar için özellikle önemlidir. Tüm omurganın veya omurganın ağrının en şiddetli olduğu kısmının MRI taraması gerekebilir. Bilgisayarlı tomografi özellikle kemik tümörleri için gereklidir. Bu hastalardaki sinirlerin ne kadar sağlıklı olduğu EMG ve SEP gibi elektrofizyolojik çalışmalarla doğrulanabilir.

Kişinin çeşitli sağlık kurumlarına teşhis amacıyla başvurabilmesi için semptom olarak algılanan sırt, boyun ve belde ağrıya dikkat etmesi gerekir. Bu ağrılar, hastaların gece uyanmasına yetecek kadar şiddetlidir.

Omurga tümörleri nasıl tedavi edilir?

Omurilik tümörleri genellikle iyi huyludur, ancak başka durumlar da vardır. Omuriliğin nasıl tedavi edileceği, tümörün konumuna, tümörün tipine, hastanın tümörle ilişkili semptomlarına ve hastanın kişisel özelliklerine bağlıdır. Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken teşhis büyük önem taşımaktadır.

Cerrahi tedavi yöntemi:

Hibrit bir ameliyathanede “Mikrocerrahi” tedavisi bu hastaların başarısını artırmaktadır. Günümüzde bu teknik ile geçmişte ameliyat edilemeyen veya ameliyat sonrası çok ciddi komplikasyonları (örn. Felç) olan hastalar başarıyla ameliyat edilebilmektedir.

İyi huylu tümörlerin tedavisinde, tümörün mikrocerrahi ile tamamen çıkarılması iyileşmeye yol açar.

Kötü huylu tümörlerin cerrahi tedavisi için birkaç seçenek vardır. Nöroonkolog konseyindeki görüşmeden sonra hastaya en iyi tedavi seçeneği sunulur. Bu hastalara, hibrid bir ameliyathanede gerçekleştirilen mikrocerrahi cerrahi sonrası patolojinin sonuçlarına bağlı olarak radyasyon ve kemoterapi reçete edilebilir.

Hastanın durumuna ve omurganın lezyonuna bağlı olarak mikrocerrahiye ayırma (basit cerrahi), vidalarla stabilizasyon cerrahisi, vertebroplasti denilen kemik çimentosu gibi operasyonlar eklenebilir.

Klinik olarak, minimal invaziv bir yöntem kullanarak (kemikte küçük bir pencere açarak dokulara ve kemiklere en az zarar verecek şekilde) mikrocerrahi yapıyoruz. Operasyon sırasında floresein mikroskobu (bir tümörü boyayan özel bir mikroskop), nöromonitorizasyon (ameliyat sırasında kol ve bacak sinirlerini izleyen bir teknoloji), O arm-CT (tomografik bir cihaz) gibi birçok teknolojik cihaz kullanıyoruz. ameliyat sırasında kullanılır) … ameliyat) ve hibrid ameliyathanede nöronavigasyon.

İlk Yorum Yapan Ol

Cevap Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.


*